PRÁZDNINOVÉ ŠPUNTÍ TRDLOVÁNÍ

Kreativní terapeutické pohybové aktivity pro děti
(špunti 8 - 12 let)

SRPEN 2023

ST a PÁ 
10:00 - 12:00

 Obora letohrádek Hvězda, Praha 6 - Liboc

"Rozvíjejte přirozenou dětskou duši pomocí lekcí špuntího trdlování."

"Kdo si hraje, nezlobí."

Dnes si již ani neumíme představit život bez telefonů, počítačů a televize. Naše děti jsou na tom stejně.
Pojďme společně připomenout sobě a našim špuntům, jak mohou trávit volný čas a jaké přínosy pro ně mají hry a kreativní pohyb na jejich sociální vývoj.

Vy jako rodiče si jistě ještě vzpomenete na to, jak jste trávili většinu času venku a jak vás kolektiv dětí přirozeně rozvíjel. Dovedli jste pracovat s nudou a vždy jste našli venku nějakého parťáka. Neměli jste problémy vytáhnout kamaráda od počítačových her a televize, protože jste věděli, že opravdový život byl venku.

DEJTE TUTO PŘÍLEŽITOST I SVÝM DĚTEM.

V průběhu srpna, kdy se s vašimi špunty budu setkávat 2x týdně, se vaše dítka nejen vydovádí, rozpohybují svá těla a vnesou do svých životů ještě více radosti a smíchu, ale také ještě:

Poznají, co je to socializace a týmovost
(Naváží nová přátelství, naučí se více spolupracovat, být méně sobecké a naslouchat ostatním dětem, získají pocit sounáležitosti, natrénují si disciplínu a zodpovědnost)

Rozvinou své vůdčí schopnosti
(Osvojí si, jak jít příkladem a brát v úvahu názory ostatních.)

Naučí se sportovnímu chování
(Sportování od útlého věku učí děti, že v životě nelze vždy vyhrát. Někdy se vyhrává, jindy prohrává. Díky těmto zkušenostem se naučí, jak se s oběma situacemi vyrovnat s nadhledem, respektem a úctou. Koneckonců, důležité není vyhrát, ale zúčastnit se!)


CO VŠE U VAŠICH ŠPUNTŮ ROZVÍJÍ POHYB A HRY:

Pohyb a hry přináší především uvolnění.
Díky kreativnímu pohybu a hře se vaše dítko odreaguje a
zažívá radost.

Při pohybu a hrách se posilují jeho/její motorické schopnosti.
Dítě běhá, šťouchá, rozvíjí rovnováhu.

Při kreativním pohybu a hrách se lépe navazují kontakty s kamarády a odbourává se ostych být v kolektivu. Špunti se naučí lépe chápat druhé a rozumět jim.

Učí se projevovat své emoce. I prohra je totiž při hře velmi důležitá. V budoucnu se děti setkají s mnoha sociálními konflikty. Při kolektivních hrách lépe pochopí, že je pro ně dobré, s druhými se domluvit a spolupracovat. A to jak při hře, tak i v životě.


Hry a pohyb podporují odstranění nejistot, zábran a obav v chování.
Děti se mohou naučit intenzivně se jeden na druhého naladit, brát ohledy na druhé,
přezkoumat ve vzájemných kontaktech výhrady k jiným dětem,
vnímat ostatní a akceptovat je jako rovnocenné partnery.

ČEMU SE BUDEME V PRŮBĚHU TRDLOVACÍCH LEKCÍ VĚNOVAT?

Především pohybovým hrám.

Proč?

Pohybová hra, tento termín se skládá se ze dvou různých slov a každé z nich má obrovský význam.

Tato dvě slova spojuje hlavně to, co v dnešním dětem chybí.
Krom toho, že v současné době postrádají pohyb, tak se z jejich životů vytrácí i hra, prostě si přestávají umět hrát.

V průběhu srpnového setkávání se moc ráda zapojím do toho,
aby se vaši špunti opět naučili hrát si, hýbat se a poznali radost z těchto činností.

Díky pohybovým hrám si vaši špunti zlepší:

orientaci v prostoru,

• rychlost a obratnost,

• koordinaci pohybů,

• sociální cítění a spolupráci, sebeovládání.

A tak získají větší:

• odvahu a

• tvořivost.

Pro děti je pohyb velmi důležitý.

Nejen že pomáhá udržovat aktivní životní styl a snižuje riziko vzniku obezity a nadváhy,
ale také pomáhá udržovat dobré mentální zdraví dětí, snižuje stres, úzkosti a
zlepšuje sociální interakci dítěte pomocí neustálého kontaktu s kolektivem a
prostřednictvím spolupráce, her a zábavy.

Pro děti je příliš snadné sklouznout do rutiny: škola, domov, jídlo, domácí úkoly a televize.
A vzhledem k tomu, že zaneprázdnění rodiče se snaží skloubit práci a zábavu svých ratolestí,
je někdy jednodušší nechat je hrát hry na tabletu nebo jiných zařízeních.

Bohužel děti jsou dnes méně aktivní než předchozí generace.


A proto jsem se rozhodla, že se letošní prázdniny, tedy celý srpen budu věnovat špuntům 8 - 12 let, abych jim zábavnou formou ukázala, že pohyb může být fajn aktivita, při které se bude zvyšovat jejich potenciál. 

Moc ráda vašim špuntíkům ukážu, jak jim pohyb může prospět.

V průběhu společného srpnového trdlování vaše dítko pozná a pochopí
(protože si to prožije), že díky hrám a kreativnímu pohybu:


 • Získá lepší koordinaci a rovnováhu.
 • Naučí se lépe vnímat a ovládat své tělo, (osvojením si těchto schopností pak bude snadněji předcházet pádům a úrazům a navíc je bude moci využít v mnoha sportech i v běžném životě).
 • Pocítí zlepšení funkce a výkonnosti srdce a plic.
 • Zvýší svou vytrvalost a sílu (kreativní pohyb a hry přispívají k zlepšení vytrvalosti a síly také k lepšímu metabolismu, což snižuje riziko obezity).
 • Naučí se, jak vhodně vypustit páru, tedy jak odhodit stres a zlepšit si náladu (při fyzické aktivitě/trdlování se vyplavují endorfiny, což přispívá k pozitivnějšímu přístupu a lepší náladě),
 • Zvýší svou pozornost, soustředění, tvůrčí a strategické myšlení (což od září jistě ocení, protože lépe udrží pozornost na jednotlivé úkoly a povinnosti).

V průběhu srpnového trdlování bude vaše dítko díky tvořivému pohybu a hrám spokojenější a zároveň i úspěšnější. 

To proto, že začne mít přirozenou chuť hýbat se a začne tak si pohrávat s myšlenkami,
kterému pohybu či sportu se chce začít věnovat.

Poskytněte tedy svému dítku možnost, aby si vyzkoušelo v průběhu srpna dovádivé inspirující trdlování,
formou kreativního i terapeutického pohybu a hlavně zábavných her. 

Pozná tak své možnosti, vlastní potenciál, srandu, uvolnění a další hravé špunty. 

V PRŮBĚHU LEKCÍ
SE ŠPUNTI UČÍ TYTO DOVEDNOSTI:

 • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a
  dále je rozvíjet,
 • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu,
 • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu,
 • rozvíjet obratnost,
 • cítit rytmus, propojovat pohyb s rytmem, rozvíjet řeč,
 • zdokonalovat jemnou motoriku,
 • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání,
 • trénovat soustředění, paměť, prostorovou orientaci,
 • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost.

Vašim špuntům se budu věnovat já

PATRICIE SCHWARZOVÁ

terapeutka, vystudovaná (laická) psycholožka, zakladatelka a mentorka projektu MenoLady


Vaše děti budu respektovat, povzbuzovat, ponechám jim jejich přirozenost a samozřejmě dohlédnu na jejich bezpečnost.

Aby se tak skutečně dělo, je špuntí skupina max. pro 15 dětí.

JAK BUDE LETNÍ SRPNOVÉ ŠPUNTÍ TRDLOVÁNÍ PROBÍHAT

S vašimi ratolestmi se budu setkávat pravidelně každou středu a pátek od 10:00 do 12:00.

Sraz bude vždy "přesně  na čas" před boční Libockou branou do letohrádku Hvězda (naproti restauraci U Holečků, vedle Domova pro seniory).

Poté se odeberu s dítky k prostoru obory, kde bude probíhat naše společné trdlování.

Ve 12:00 budu se špuntíky čekat opět před Libockou branou, abych je předala do vašich těšících se rukou.

CO BUDOU VAŠI ŠPUNTI POTŘEBOVAT

Vhodné oblečení a obuv
(před odchodem z domova berte v úvahu, jak teplo má v daný den být a také na to, že váš špunt bude dovádět, takže se může umazat).

Dostatek pití (doporučuji méně slazené nápoje/cukr zvyšuje potřebu tekutin a únavu).

Karimatku nebo deku (budeme trdlovat i na zemi).

Něco malého k zakousnutí (hlad je potvora a brání uvolnění).


CO KDYŽ BUDE PRŠET

V případě nepříznivého počasí se bude trdlování odehrávat v nedalekém studiu Quis (KK Nemo, Na Okraji 335).

Sraz bude opět "včas" před vchodem do budovy (poznáte podle nápisů na oknech sídlící školky Bumble Bee).

Tam si také svá dítka ve 12:00 zase vyzvednete.

JAK SVÉ DÍTKO PŘIHLÁSIT DO SKUPINY

Nejprve si promyslete, které dny může vaše ratolest docházet na kreativní trdlování.

Poté vyplňte přihlášku , do jejíchž zprávy napište "celé jméno špunta" a "dané termíny docházky" (např. všechny dny nebo 2.8., 18.8., 30.8. atp.).

A nakonec uhraďte danou částku odpovídající počtu dní docházky.

Vzhledem k omezenému počtu špuntí skupiny je přihláška po úhradě ZÁVAZNÁ a platba za lekce Nevratná!

(Počet špuntů ve skupině je max. 15, pokud se špuntík nebude moci zúčastnit, není možnost vzít náhradníka.)


Místo pro svého špuntíka zajistíte odesláním přihlášky (níže) a uhrazením částky odpovídající počtu dní docházky na č.ú:

217111887/0600

(do zprávy pro příjemce udejte název akce TRDLOVÁNÍ a celé jméno špunta) 


KOLIK PRÁZDNINOVÉ ŠPUNTÍ TRDLOVÁNÍ STOJÍ

Tak to je čistě na vás.

2 hodiny kreativního terapeutického pohybu pro vašeho špunta stojí 300,- Kč.

Záleží tedy na tom, kolik středečních a pátečních dní v průběhu srpna svému dítku dopřejete a zarezervujete.

Vzhledem k omezenému počtu špuntí skupiny je přihláška po úhradě ZÁVAZNÁ a platba za lekce Nevratná!
(Počet špuntů ve skupině je max. 15, pokud se špuntík nebude moci zúčastnit, není možnost vzít náhradníka.)

TERMÍNY LEKCÍ

St 2.8., Pá 4.8., St 9.8., Pá 11.8., St 16.8., Pá 18.8., St 23.8., Pá 25.8., St 30.8.

PŘIHLÁŠKA

 

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

Velice ráda všechny vaše dotazy zodpovím.

Nejrychleji dostanete odpovědi, když mi zavoláte:

608 233 531

Také mi můžete napsat: menolady@patricieschwarzova.cz

UPOZORNĚNÍ

V neděli 2.8. ve 20:00 budu pro vás rodiče všech přihlášených špuntů vysílat relaci, na které se můžete ptát na vše, co vás bude zajímat ohledně vašich špuntů a jejich kreativního trdlování.

Odkaz na vysílání vám zašlu na e-mail. Vy se jen jednoduše připojíte.

"To, že se s těma dětma vyblbnete je skvělé.
Pomůžete jim tak, aby si mohli začít tvořit život,
od kterého si nebudou chtít odpočinout."

MUDr. Radkin Honzák (patron projektu Menolady

A já chci, mám chuť a moc se těším, až se s vašimi špunty budu moci vyblbnout.
Moc se na vaše dítka těším a věřte, že si to užijeme.

Patricie

Letní srpnové špuntí trdlování bude probíhat:

Při hezkém počasí v oboře letohrádku Hvězda.

Když bude pršet, tak ve studiu Quis.