TERAPEUTICKÁ KANTÝNA

Terapeutické občerstvení pro duši a tělo - pro ženy (nejen) v menopauze 

Psychoterapie

"Pomáhám ženám dojít s lehkostí k životní spokojenosti i fyzické proměně." 

CO JE PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie - léčba slovem - je jednou ze tří základních léčebných metod. Léčebný potenciál psychoterapie je jednoznačný, dokázaný, popsaný, sumarizovaný a neoddiskutovatelný.

Psychoterapie funguje. Její efekt byl v průběhu posledních desetiletí prokázán početnými vědeckými studiemi.

Psychoterapie se na rozdíl od běžných medicínských oborů zabývá prací s myšlenkami, emocemi, chováním, přesvědčeními, vzpomínkami apod.

Psychoterapie poskytuje jak úlevu od akutní duševní bolesti a zvýšení kvality života, tak dlouhodobé a trvalé psychické zlepšení.

Úspěšný průběh terapie poznáte podle toho, že se cítíte lépe, Vaše obtíže ustupují a jste víc v kontaktu se svými silnými stránkami. 

PROŽÍVÁTE-LI:

 • odůvodněné i nejasné pocity nespokojenosti,
 • stále opakující se problémy,
 • těžké období způsobené bolestivou událostí,
 • trvalý stres,
 • dlouhodobou únavu,
 • úzkostné stavy,
 • poruchy nálad,
 • celkovou nespokojenost se svým životem.

PROŽÍVÁTE-LI:

 • odůvodněné i nejasné pocity nespokojenosti,
 • stále opakující se problémy,
 • těžké období způsobené bolestivou událostí,
 • trvalý stres,
 • dlouhodobou únavu,
 • úzkostné stavy,
 • poruchy nálad,
 • celkovou nespokojenost se svým životem.

Pak přijměte pomocnou ruku v podobě psychoterapie.

S postupem času se ověřilo, že psychoterapie má široké využití.
Může pomoci jak lidem, které potkala nečekaná událost a potřebují získat zpět ztracenou psychickou stabilitu,
tak lidem, kteří jsou sužováni chronickými obtížemi.
Psychoterapie může pomoci i těm, kteří si procházejí běžnými životními krizemi,
např. při studiu, rozchodu s partnerem, s pracovními neshodami atd. 

ČEHO MŮŽETE S PSYCHOTERAPIÍ DOSÁHNOUT

 • Odstranit nebo zmírnit např. úzkostné, fobické, depresivní stavy.
 • Odstranit nebo zmírnit tělesné poruchy psychického původu.
 • Zharmonizovat svou osobnost.
 • Dosáhnout pocitů sebeuplatnění a vyrovnanosti.
 • Nasměrovat sebe sama k naplňování svého životního smyslu.
 • Změnit své nevyhovující chování (např. abstinence, obsese).
 • Dokázat zvládat obtížné životní situace.
 • Změnit své prožívání (např. změna náhledu na vzniklé situace a lepší přizpůsobení se těmto situacím).


Řada lidí se dokáže se svými potížemi vypořádat i bez psychoterapie, ale často to trvá o hodně déle,
víc to bolí a možná se nedostanou tak daleko jako s pomocí terapeuta. 

Psychoterapie pomáhá lidem v obtížných životních situacích.

Aby psychoterapie mohla fungovat, je zapotřebí Vaší aktivity a Vašeho odhodlání na sobě pracovat,
otevřít se, zkoušet něco nového.

Psychoterapie je založena na setkání dvou lidských bytostí. Není to jen technika,
kterou by bylo možno mechanicky aplikovat.

Terapie ale může přispět k tomu, že se daným problémem přestanete tolik trápit nebo společně najdeme způsob,
jak s ním zacházet, aby Vám příliš nekomplikoval život.

Patricie Schwarzová

Terapeutka,
vystudovaná (laická) psycholožka, akreditovaná výživová poradkyně, zakladatelka a mentorka projektu MenoLady

Pomáhám ženám dojít s lehkostí 
fyzické proměně a životní spokojenosti.

Využijete-li mou pomoc, pak se na určitý čas stanu průvodcem na Vaší cestě životem.

Pomohu Vám:

 • uvědomit si své potřeby,
 • změnit postoj k sobě nebo lidem a věcem ve Vašem okolí,
 • osvojit si některé dovednosti,
 • udělat důležitá rozhodnutí a podobně.


Při psychoterapii:

 • získáte lepší porozumění tomu, jak Vaše potíže vznikly, a to Vám umožní s nimi lépe zacházet,
 • zásadně proměníte svůj přístup k sobě samé,
 • naučíte se, jak lépe vyjadřovat své pocity a potřeby v komunikaci s partnerem či okolím.


V průběhu psychoterapie Vám poskytnu bezpečný prostor,
ve kterém se budete moci zabývat sama sebou.

Nabízím Vám vztah, v němž můžete sdílet nejniternější prožitky či obavy,
s nimiž byste se třeba nikomu jinému nesvěřila.

ZA JAK DLOUHO MŮŽETE OČEKÁVAT
PRVNÍ VÝSLEDKY


Obecně se dá říct, že určitou úlevu můžete často zažít již během jednoho či dvou sezení. Obvykle je to však úleva spojená s tím, že máte možnost svěřit se někomu, kdo Vám skutečně naslouchá.

K dosažení trvalejšího výsledku bývá zapotřebí delší práce. Výzkum ukazuje, že zhruba polovina lidí, kteří vyhledali terapeutickou pomoc, dosáhne významného zlepšení do osmi sezení, zbývající polovina ale potřebuje delší prostor.
Záleží na tom, s jak závažnou problematikou přicházíte a také jaké výsledky očekáváte. Je-li cílem terapie vyřešení nějaké akutní situace, může stačit sezení pár. Je-li cílem hlubší osobnostní změna, může naše spolupráce trvat i několik měsíců.

Byly však vypracovány výzkumy, jež ukazují, že psychoterapie může nastartovat ozdravný proces, který pokračuje i po jejím skončení.


Ve společnosti stále převládá pocit, že chodit na terapii rovná se "být blázen".


Často se setkávám s tím, že takto na sebe pohlíží i osoba, která psychoterapie využívá.

A právě z tohoto důvodu jsem své terapeutické služby nazvala TERAPEUTICKÁ KANTÝNA.

Už žádné "jdu k psychologovi", ale nyní nově a bez studu" "jdu k Patricii do kantýny!"

Ať Vás trápí cokoli, nechte si pomoci a využijte nabídky psychoterapie.

"Našel jsem civilní definici smyslu života - smysl spočívá v tom,
že rozumíte světu tak, jak ho v sobě nastavíte.

K tomu smyslu vám pomáhá síť mezilidských vztahů a v ní jisté zakotvení.
Poznávání a zvědavost vás pak drží čilým."


PATRON projektu MenoLady MUDr. RADKIN HONZÁK, CSc.

Přední odborník v oboru psychiatrie, psycholog, psychoterapeut a propagátor psychosomatického přístupu.

Cena psychoterapie
800 Kč - 90 minut 

Cena psychoterapeutického balíčku
(5 terapií - 7,5 h) 3500 Kč

Tuto cenu je nutné předem uhradit na číslo bankovního účtu, které zašlu po Vaší objednávce spolu s dalšími instrukcemi.

Terapie probíhá při osobním setkání nebo při online setkání z pohodlí Vašeho domova.

JAK SE OBJEDNAT NA PSYCHOTERAPII?

Pro objednání volejte ve všední dny v čase 10:00 - 18:00 na telefonní číslo:

608 233 531

Nebo se můžete objednat prostřednictvím zaslané zprávy, která se odešle na můj e-mail:

menolady@patricieschwarzova.cz

Sídlo terapeutické kantýny

Zásady ochrany osobních údajů 

Obchodní podmínky 

Reklamační řád/odstoupení od smlouvy