Zásady ochrany osobních údajů


Stránka pro klienty i neklienty o tom, jakým způsobem, proč a jak zpracovávám osobní údaje.Osobním údajem
se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas

Patricie Schwarzová, IČO: 48572829, se sídlem Pod Aritmou 546, Praha 6, 160 00, zpracovává Vaše údaje jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jaké údaje budu zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o produkty, služby, akce nebo odběr novinek, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o produkty, služby, akce nebo o novinky, máte možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě.

Poskytnuté osobní údaje, jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje budu zpracovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování služby a deset let ode dne jejího skončení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Čestné prohlášení správce osobních údajů

Jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě zákonného právního titulu (odběratel vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uživatel je schopen tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů odběratele nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů),
  • splňuji registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jsem registrovaná pod č. 00074374.
  • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů

Kdo je zpracovatelem osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Společnost Webnode AG, která provozuje aplikaci Webnode.