*


*

Tvořivý terapeutický tanec
O ČEM TO VLASTNĚ JE?


"Pohyb je přirozenou činností každého živého tvora. Už od prvních chvílí, kdy byl stvořen, dává pohybem najevo, že žije.
Pohyb je základem veškeré komunikace. Bylo tomu tak ještě předtím, než se mezi lidmi začala používat řeč. Je tomu tak i dnes. Jedná se o tzv. neverbální komunikaci nebo-li řeč těla.
V dnešní uspěchané době si ale málokdo všimne toho, jaké naše těla vysílají signály, či jak se podvědomě tváříme na určitý podnět."


Existuje řada definic vyjadřujících podstatu tance. Tanec může znamenat pro každého něco jiného.

Především se jedná o vyjádření naších pocitů, tužeb a emocí prostřednictvím pohybu.
Nemusíte být profesionální tanečnicí ani nemusíte absolvovat žádný taneční kurz, abyste mohla tančit.

Tvořivý terapeutický tanec může být také vnímán jako estetický pohyb. Krásu Vašeho pohybu však neurčují pouze ladně zahnuté paže, měkký dopad či správně propnuté špičky.
Krásu pohybu dodá právě Vaše citové rozpoložení a Vaše vnitřní prožívání tance.
Pohyb musí vycházet z Vašeho samotného nitra, kde jsou uloženy všechny jeho prožitky a myšlenky, které prostřednictvím tance vyplouvají na povrch a zdánlivě neviditelné abstraktní pocity rázem dostávají viditelnou až téměř hmatatelnou formu.

Při tvořivém terapeutickém tanci je krásné vše, co je nám přirozené, tedy věci dobré, ale i špatné.

Je důležité, abychom při tanci maximálně využívaly tvořivého pohybu, který je nám přirozeně dán, a který tak lépe poslouží našim účelům, jako např.:

 • znovu nalézat radost z každodenních činností,
 • mít zas dobrý pocit z toho, že své tělo ovládám,
 • opět se cítit dobře ve svém vlastním těle i v osobním životě. 

Při tvořivém terapeutickém tanci dochází k maximálnímu propojení naší pohybové a duševní stránky a tak začínáme prožívat tolik potřebné pozitivní sebe-přijetí.

Náš tanec, naše pohyby, gesta, energie s jakou tančíme symbolizují naše problémy, pocity či názory.

V průběhu TTT vytancujete nashromážděnou negativní (agresi, vztek) i pozitivní (radost, štěstí) energii a to přijatelnou a příjemnou formou. 

 Ve tvořivém terapeutickém tanci si najde každá z vás to svoje.
Uvolnění, relaxaci, protažení, rozpohybování i zábavu. 

Jmenuji se Patricie Schwarzová

Jsem terapeutka, vystudovaná (laická) psycholožka, akreditovaná výživová poradkyně, zakladatelka a mentorka projektu MenoLady.

BUDU VAŠÍ PRŮVODKYNÍ

V hodinách TTT tvořivého terapeutického tance pro Vás vytvořím podmínky k odemknutí procesů:

 • zlepšení psychického prožívání,
 • správnému vnímání vlastního těla,
 • návratu vlastní sebedůvěry.

V průběhu TTT budu Vaší pomocnicí, přítelkyní, zrcadlem, oponentkou i podněcovatelkou.

Tvořivý terapeutický tanec Vás v příjemné atmosféře:

 • povzbudí,
 • vrátí chuť do života,
 • poskytne pocit sounáležitosti, sociálních kontaktů a potřebnosti.

Při tvořivém terapeutickém tanci děláte jen to, co samy chcete.
Já vám jen ukážu cestu, kterou se můžete i nemusíte vydat.
 

Jak naše tělo vypráví 

Naše tělo dokáže barvitě vyprávět o vnitřních pocitech, náladách, názorech, radostech či starostech aniž by z nás vyšla jediná hláska. 

Když se narodíme, nejsme schopni hned mluvit, a přesto umíme svým blízkým sdělit, že máme hlad, že máme nepříjemný pocit v plenkách nebo že je nám prostě jen dobře a jsme spokojené.

V dnešní uspěchané době si velice málo všímáme nonverbálních projevů lidí kolem nás, ale kdybychom byly pozornější, porozuměly bychom lépe jejich reakcím: obavám, radostem, strachu, neupřímnosti či úzkosti. 

To, co je vyřčeno slovy se nemusí vždy zakládat na pravdě, ale naše tělo moc lhát neumí, proto bude vždy spolehlivější výpovědí o vnitřním rozpoložení člověka.

CO BUDETE V PRŮBĚHU TTT ZAŽÍVAT?

 • vlastní emoční a fyzické propojení,
 • uvědomění vlastního těla, jeho hranic a vztahu k prostoru, 
 • začnete reálně vnímat své vnitřní představy o těle, 
 • naučíte se, jak bezpečně zvládat napětí v těle, úzkosti, stres a potlačovanou energii, 
 • získáte schopnosti identifikovat a vyjadřovat své pocity bezpečným a přijatelným způsobem,

 • obohatíte svůj pohybový repertoár. 

Dnes se těžko dokážeme ponořit do vlastního nitra a vyjádřit své pravé tužby, obavy či radosti.

Naše mluva by měla jít ruku v ruce s projevy našeho těla.

TTT/tvořivý terapeutický tanec je formou samo-léčení, kdy hlavním prostředkem změny je pohyb.
K této změně využíváte své vlastní tělo, neboť tělo je fyzickou podobou Vaší osobnosti. 

TTT pomáhá při vytvoření si pozitivního obrazu o svém těle. Tím také pomáhá k vytvoření Vaší pozitivní představy o sobě. 

Při TTT se nebere ohled na estetickou stránku pohybu, proto taneční vzdělání a umělecký výkon nejsou v těchto hodinách cílem.


Krátký sestřih rozhovoru s psychoterapeutem, hypnoterapeutem, koučem a školitelem Bc. Štefanem Schwarcem na téma TERAPEUTICKÝ TANEC


Už jako malé děti jsme s naprostou přirozeností tančily, zpívaly, malovaly. S narůstajícím věkem jsme se začaly zajímat úplně o jiné věci, začaly jsme mít "dospělácké starosti" a na tak krásné věci jsme úplně zapomněly. 

Tvořivý terapeutický tanec využívá toho, co nás vždy bavilo a co jsme dělaly s radostí.  

Hlavním cílem TTT je něco tvořit. Tvořit může každá z nás bez ohledu na to jak je stará, jestli je "černá" nebo "bílá", jestli je štíhlá nebo s nadváhou.  Nejdůležitější je to, ne jak naše dílo vypadá, ale s jakými pocity ho vytváříme. 

Fantazii a schopnost vytvářet nové skutečnosti především vlastním tělem máme v sobě všechny.
Tanec platil za součást všech kultur včetně té naší, proto je také součástí každého z nás i když si to vůbec neuvědomujeme.

Neměly bychom dopustit, aby práce s tancem a jeho vnímání vůbec, upadly v naše zapomnění.

Měly bychom se snažit tento projev naší osobnosti dále rozvíjet a ukazovat jeho přirozenost,
krásu a spontánnost.

K tvořivému terapeutickému tanci máme všechny tak blízko, že to leckdy ani netušíme.

LÁKÁ VÁS
tvořivý terapeutický tanec?

Tak to je moc dobře, protože právě díky tomuto tanečnímu tvoření dosáhnete:


 • vnitřního posílení a vzpruhy
 • povzbuzení,
 • zvýšení motivace,
 • zvýšení sebe-synchronie,
 • rozšíření pohybového repertoáru.  

A nejen to, při TTT ještě:

 • dosáhnete psychické i sociální rovnováhy (objevíte své silné stránky a přestanete se cítit jako outsider).
 • vyladíte své držení těla, svalovou a pohybovou koordinaci, pružnost, rovnováhu,  
 • znovu objevíte svou sebeúctu a možnosti k seberealizaci,
 • začnete mnohem lépe rozvíjet a upevňovat mezilidské a rodinné vztahy,
 • eliminujete své negativní jednání a přeměníte ho v jednání příjemné a přijatelné pro sebe i okolí.  

"Patricie, Vy chcete ženy učit terapeutický tanec? TO JE SKVĚLÉ.
Začněte s tím co nejdříve."

MUDr. Radkin Honzák (patron projektu Menolady)

A tak otvírám brány tvořivého terapeutického tance vám ženám (nejen) v menopauze.

Pojďme společně zažít zcela nové vjemy, uvolnění a radost.

TĚŠÍM SE NA VÁS.
Patricie

KDY, KDE A ZA KOLIK?

TTT
tvořivý terapeutický tanec můžete nyní vyzkoušet na

ZKUŠEBNÍ LEKCI:

Každou středu 
19:10 - 20:10


PRAHA 6
Klub kapitána Nema / studio Quis (3min od metra A Petřiny)


CO POTŘEBUJETE?

mít chuť to zkusit,
vyhradit si čas hodinu týdně,
volné a pohodlné oblečení,
vhodnou obuv (tvořit můžete i bosé či v ponožkách).


CENA:

350,- Kč
1 lekce - 60 min.

Již v průběhu jedné lekce zjistíte, co vše Vám může TTT dát.
Poté se rozhodnete, zda chcete pokračovat a dál s ostatními ženami začít tvořit dokonalou souhru se svým tělem.

JAK SI REZERVOVAT SVÉ MÍSTO?

Své místo ve středeční skupině si zajistíte tak, že mi zavoláte:

608 233 531

A společně domluvíme termín Vaší zkušební lekce.

(Platba za lekci probíhá v hotovosti na místě.)

Zážitky účastnic TTT

Skvělá atmosféra, která odbourala můj strach.
Skoro hned jsem se uvolnila a užila si to.
Prožívala jsem větší svobodu.

Jana S.


Na začátku jsem měla obavy z toho, že nevím, co očekávat. Jakmile jsem si začala dělat svůj prostor a vyzkoušela si různé styly, obavy se rozplynuly a každá lekce mi rychle utekla.
Bavilo mě to a skupina žen byla super.

Lenka B.

Prožívala jsem plné uvědomění, být více v srdci a těle.
Bylo skvělé, prožívat uvolnění, přijmutí i vodvaz.

Karin N.


Netušila jsem, že mě to bude tak bavit. 
Nečekané styly, které mile překvapily.
Zažívat svobodu, sdílení a pospolitost bylo skvělé.

Alice B.

Obavy před kurzem se během 1 lekce  ztratily. Dál už jsem prožívala jen radost a uvolnění.
Jsem ráda, že jsem se zúčastnila.
Za mě je TTT prima projekt.

Štěpánka Č.

Z každé lekce jsem odcházela s dobrou náladou a radostí v srdci.
Před jedné lekcí mě bolela noha, která v průběhu bolet přestala.
Jsem ráda, že jsem se zúčastnila a budu ráda pokračovat.

Alena B.

Tvořivý terapeutický tanec bude probíhat:

Září - listopad
1 skupina - každou středu 19:10 - 20:10
2 skupina každý čtvrtek 19:00 - 20:00 

KK NEMO
Na Okraji 335/42
162 00 Praha 6 Petřiny
 

BUS – č.108 ,164 ,168 a 191- zastávka Petřiny (3 minuty)
METRO – zastávka Petřiny (linka A) (3 minuty)
TRAM – č. 1, 2 – zastávka Petřiny (3 minuty)

Čekají na nás krásné prostory.

Útulný malý sál s reprodukcí vzduchu, pravidelně čištěným ozónem, vytápěná dřevěná podlaha i kvalitní zvuková aparatura.